INTEL G41 Express Chipset درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای سی پی یو INTEL G41 Express Chipset در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Graphics Media Accelerator
برای : Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2008.09.16
انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990
اندازه : 19.16 Mb (ZIP)
جستجو ها : 1060
Find

فایل های پرطرفدار INTEL G41 Express Chipset

 • Graphics

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 17.98 Mb   (ZIP)

  4009 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­4990

  اندازه : 20.97 Mb   (ZIP)

  2381 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.25   انتشار : 14.­38.­1.­64.­5039

  اندازه : 17.94 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  1267 جستجوها
 • Graphics

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 24 Mb   (ZIP)

  1219 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : 15.­13.­1.­64.­1688

  اندازه : 21.43 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  1155 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­5029

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  1147 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : 15.­13.­1.­1688

  اندازه : 21.47 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  1104 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­1554

  اندازه : 20.77 Mb   (ZIP)

  1084 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990

  اندازه : 19.16 Mb   (ZIP)

  1060 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029

  اندازه : 18.91 Mb   (ZIP)

  1037 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­64.­1554

  اندازه : 19.69 Mb   (ZIP)

  1004 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 15.­17.­11.­2202

  اندازه : 38.39 Mb   (ZIP)

  989 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL سی پی یو