INTEL G41 Express Chipset درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای سی پی یو INTEL G41 Express Chipset در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Graphics
برای : Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2010.08.04
انتشار : 14.­42.­5.­5284
اندازه : 24 Mb (ZIP)
جستجو ها : 1311
Find

فایل های پرطرفدار INTEL G41 Express Chipset

 • Graphics

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 17.98 Mb   (ZIP)

  4671 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­4990

  اندازه : 20.97 Mb   (ZIP)

  2594 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.25   انتشار : 14.­38.­1.­64.­5039

  اندازه : 17.94 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  1397 جستجوها
 • Graphics

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 24 Mb   (ZIP)

  1311 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : 15.­13.­1.­64.­1688

  اندازه : 21.43 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  1259 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­5029

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  1252 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : 15.­13.­1.­1688

  اندازه : 21.47 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  1219 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­1554

  اندازه : 20.77 Mb   (ZIP)

  1186 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990

  اندازه : 19.16 Mb   (ZIP)

  1180 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029

  اندازه : 18.91 Mb   (ZIP)

  1127 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­64.­1554

  اندازه : 19.69 Mb   (ZIP)

  1115 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 15.­17.­11.­2202

  اندازه : 38.39 Mb   (ZIP)

  1079 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL سی پی یو