دانلود رایگان درایورهایINTEL G41 Express Chipset

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای سی پی یو INTEL G41 Express Chipset در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 17.98 Mb   (ZIP)

  4671 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­4990

  اندازه : 20.97 Mb   (ZIP)

  2594 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.25   انتشار : 14.­38.­1.­64.­5039

  اندازه : 17.94 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  1397 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 24 Mb   (ZIP)

  1311 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : 15.­13.­1.­64.­1688

  اندازه : 21.43 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  1259 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­5029

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  1252 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.02   انتشار : 15.­13.­1.­1688

  اندازه : 21.47 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  1219 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­1554

  اندازه : 20.77 Mb   (ZIP)

  1186 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990

  اندازه : 19.16 Mb   (ZIP)

  1180 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029

  اندازه : 18.91 Mb   (ZIP)

  1127 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­64.­1554

  اندازه : 19.69 Mb   (ZIP)

  1115 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 15.­17.­11.­2202

  اندازه : 38.39 Mb   (ZIP)

  1079 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 15.­17.­11.­64.­2202

  اندازه : 40.3 Mb   (ZIP)

  1064 جستجوها
 • INTEL G41 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.02.25   انتشار : 14.­38.­1.­5039

  اندازه : 13.27 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  988 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL سی پی یو