INTEL G35 Express Chipset درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای سی پی یو INTEL G35 Express Chipset در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Graphics Media Accelerator
برای : Windows Vista
منتشر شده ها : 2008.09.08
انتشار : 15.­11.­2.­1554
اندازه : 20.77 Mb (ZIP)
جستجو ها : 678
Find

فایل های پرطرفدار INTEL G35 Express Chipset

 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­1554

  اندازه : 20.77 Mb   (ZIP)

  678 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 15.­12.­4.­64.­1666

  اندازه : 20.65 Mb   (ZIP)

  674 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990

  اندازه : 19.16 Mb   (ZIP)

  672 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 15.­12.­4.­1666

  اندازه : 20.86 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  666 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029

  اندازه : 18.91 Mb   (ZIP)

  658 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­64.­1554

  اندازه : 19.69 Mb   (ZIP)

  633 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­5029

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  625 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­4990

  اندازه : 20.97 Mb   (ZIP)

  612 جستجوها
 • Graphics

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.08.10   انتشار : 14.­31

  اندازه : 17.5 Mb   (ZIP)

  607 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL سی پی یو