INTEL G35 Express Chipset درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای سی پی یو INTEL G35 Express Chipset در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Graphics Media Accelerator
برای : Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2008.09.16
انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990
اندازه : 19.16 Mb (ZIP)
جستجو ها : 672
Find

فایل های پرطرفدار INTEL G35 Express Chipset

 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­1554

  اندازه : 20.77 Mb   (ZIP)

  679 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 15.­12.­4.­64.­1666

  اندازه : 20.65 Mb   (ZIP)

  674 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990

  اندازه : 19.16 Mb   (ZIP)

  672 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 15.­12.­4.­1666

  اندازه : 20.86 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  667 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029

  اندازه : 18.91 Mb   (ZIP)

  659 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­64.­1554

  اندازه : 19.69 Mb   (ZIP)

  633 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­5029

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  625 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­4990

  اندازه : 20.97 Mb   (ZIP)

  613 جستجوها
 • Graphics

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.08.10   انتشار : 14.­31

  اندازه : 17.5 Mb   (ZIP)

  608 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL سی پی یو