INTEL G35 Express Chipset درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای سی پی یو INTEL G35 Express Chipset در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : INTEL G35 Express Chipset drivers
برای : Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2009.01.24
انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029
اندازه : 18.91 Mb (ZIP)
جستجو ها : 780
Find

فایل های پرطرفدار INTEL G35 Express Chipset

 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­1554

  اندازه : 20.77 Mb   (ZIP)

  855 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 15.­12.­4.­64.­1666

  اندازه : 20.65 Mb   (ZIP)

  846 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990

  اندازه : 19.16 Mb   (ZIP)

  828 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.05   انتشار : 15.­12.­4.­1666

  اندازه : 20.86 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  806 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.08   انتشار : 15.­11.­2.­64.­1554

  اندازه : 19.69 Mb   (ZIP)

  806 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­5029

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  782 جستجوها
 • INTEL G35 Express Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029

  اندازه : 18.91 Mb   (ZIP)

  780 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­4990

  اندازه : 20.97 Mb   (ZIP)

  764 جستجوها
 • Graphics

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.08.10   انتشار : 14.­31

  اندازه : 17.5 Mb   (ZIP)

  754 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL سی پی یو