INTEL 4 Series Chipset درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای سی پی یو INTEL 4 Series Chipset در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : INTEL 4 Series Chipset drivers
برای : Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2009.01.24
انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029
اندازه : 18.91 Mb (ZIP)
جستجو ها : 2350
Find

فایل های پرطرفدار INTEL 4 Series Chipset

 • INTEL 4 Series Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029

  اندازه : 18.91 Mb   (ZIP)

  2350 جستجوها
 • Graphics

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 24 Mb   (ZIP)

  1133 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990

  اندازه : 19.16 Mb   (ZIP)

  1098 جستجوها
 • Embedded Graphics

  برای : DOS, Windows XP, Linux, Windows XP Media Center, Windows CE, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.08.08   انتشار : 9.­0.­2

  اندازه : 92.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  1070 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 15.­17.­11.­64.­2202

  اندازه : 40.3 Mb   (ZIP)

  1065 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 15.­17.­11.­2202

  اندازه : 38.39 Mb   (ZIP)

  1059 جستجوها
 • INF Update Utility

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 9.­0.­0.­1008

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  1045 جستجوها
 • Matrix Storage Manager

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.08.15   انتشار : 8.­5.­0.­1032

  اندازه : 22.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  1044 جستجوها
 • Graphics

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 17.98 Mb   (ZIP)

  1028 جستجوها
 • Rapid Storage Technology

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 6.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  1022 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­4990

  اندازه : 20.97 Mb   (ZIP)

  1008 جستجوها
 • INTEL 4 Series Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.02.25   انتشار : 14.­38.­1.­5039

  اندازه : 13.27 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  984 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL سی پی یو