INTEL 4 Series Chipset درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای سی پی یو INTEL 4 Series Chipset در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : INTEL 4 Series Chipset drivers
برای : Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2009.01.24
انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029
اندازه : 18.91 Mb (ZIP)
جستجو ها : 1899
Find

فایل های پرطرفدار INTEL 4 Series Chipset

 • INTEL 4 Series Chipset درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.24   انتشار : 14.­37.­1.­64.­5029

  اندازه : 18.91 Mb   (ZIP)

  1899 جستجوها
 • Graphics

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 24 Mb   (ZIP)

  860 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990

  اندازه : 19.16 Mb   (ZIP)

  798 جستجوها
 • Matrix Storage Manager

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.08.15   انتشار : 8.­5.­0.­1032

  اندازه : 22.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  781 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 15.­17.­11.­2202

  اندازه : 38.39 Mb   (ZIP)

  779 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.14   انتشار : 15.­17.­11.­64.­2202

  اندازه : 40.3 Mb   (ZIP)

  768 جستجوها
 • INF Update Utility

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.06.02   انتشار : 9.­0.­0.­1008

  اندازه : 2.18 Mb   (ZIP)

  764 جستجوها
 • Embedded Graphics

  برای : DOS, Windows XP, Linux, Windows XP Media Center, Windows CE, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.08.08   انتشار : 9.­0.­2

  اندازه : 92.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  755 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2008.09.16   انتشار : 14.­36.­3.­4990

  اندازه : 20.97 Mb   (ZIP)

  755 جستجوها
 • Rapid Storage Technology

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 6.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  752 جستجوها
 • Graphics

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.04   انتشار : 14.­42.­5.­5284

  اندازه : 17.98 Mb   (ZIP)

  747 جستجوها
 • INTEL 4 Series Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.02.25   انتشار : 14.­38.­1.­5039

  اندازه : 13.27 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  710 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL سی پی یو